Wednesday, January 6, 2016

दोस्ती शायरी 2016

ज़िन्दगी मिलती हे हिमत वालो को,
ख़ुशी मिलती हे तकदीर वालो को,
प्यार मिलता हे दिल वालो को,
और आप जेसा दोस्त मिलता हे नसीब वालो को#####

No comments:

Post a Comment